Hold peker over menyen for å velge bilder fra de forskjellige produkter kategoriene